Dostava porudžbine

Imajući u vidu prirodu proizvoda koji se prodaju u ovoj internet prodavnici isporuka proizvoda se vrši samo na adresi maloprodajnog objekta Prodavca. Prodavac se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti Kupcu najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prispeća uplate ugovorene cene.

Prilikom prijema proizvoda, Kupac je dužan potpisati dokumentaciju o isporuci, čime potvrđuje da je proizvod isporučen uredno i u ispravnom stanju.

U skladu sa čl. 472-474 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja), po izričitom zahtevu Kupca proizvod je moguće poslati na željenu adresu. U ovom slučaju Kupac mora obavestiti Prodavca, u pisanoj formi, o željenoj adresi isporuke i prevoziocu.

Na sledećem linku možete naći formu Naloga za transport. Svucite je na svoj uređaj, popunite neophodne podatke, potpišite, skenirajte i pošaljite je nazad, ukoliko želite da Vam skuter pošaljemo prevoziocem.

U slučaju da Kupac ovlasti prevozioca za preuzimanje proizvoda, troškove prevoza snosi Kupac. Proizvod se smatra isporučenim u trenutku predaje kupcu ili prevoziocu.

Prodavac zadržava pravo da naručeni proizvod ne isporuči u ugovorenom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga više sile (prirodne i nepogode izazvane ljudskim faktorom, nestašicom proizvoda na tržištu itd.), i u tom će slučaju obavestiti Kupca elektronskom poštom ili drugim sredstvom komunikacije u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da Kupac odbije preuzimanje naručenog proizvoda ili na drugi način spreči izvršenje isporuke, rizik od oštećenja ili slučajne propasti prelazi na Kupca istekom roka za isporuku.

Pronađi

Pronađi
Zatvori