Kvalitet i garancije

Kupci dostavnih električnih skutera najčešće budu zavedeni saobraznošću/garancijom na vozilo, koju daju distributeri. U osnovi, period saobraznosti ili garantni period koji kupac dobija zavisi od zakonske regulative u određenoj zemlji i na te uslove davalac garancije nema uticaja. U suštini, ovaj period je skoro pa nebitan, zato što su troškovi održavanja vozila na elektro pogon za 90% niži od troškova održavanja vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Na primer, kod motocikla ili skutera na električni pogon, postoji samo jedan pokretni-obrtni deo, to je pogonski motor kojem ne treba održavanje i nije najskuplji deo vozila. Na električnom dvotočkašu nema ulja, filtera, lanaca, lančanika, klipova, karika, kvačila, itd. Najvažniji, a ujedno i najskuplji deo svakog električnog vozila je njegova baterija. Stoga, pri kupovini elektro vozila najveću pažnju treba obratiti na hemijski sastav baterije, broj ciklusa punjenja i pražnjenja, i garantni period koji davalac garancije obezbeđuje na bateriju.

Naši flotni kupci dobijaju tehnološki superiornu bateriju najnovije generacije, koju koriste lideri u proizvodnji automobila na električni pogon, koja ima 3000 ciklusa punjenja i pražnjenja, koja ima široki temperaturni radni opseg punjenja od 0ᵒC do 65ᵒC, pražnjenja od -30ᵒC do 65ᵒC, i koja se bez oštećenja i degradacije kapaciteta može puniti u opsegu jačina struja od 2A pa sve do 125A na ultra brzim DC/DC punjačima.

Na bateriju koja je najvitalniji deo svakog električnog vozila, sa našim flotnim kupcima ugovaramo posebne garantne uslove bolje od standardnih. Pored vanserijskih garancija na baterije, garancija na sama vozila iznosi 2 godine.